Sponsoring

Sinds een aantal jaren is Lobbes.nl sponsor van verschillende projecten. Ons hart gaat uit naar kinderen, onze eigen kinderen, maar ook de kinderen van deze wereld. Daar waar het moeilijk is om op te groeien, onmogelijk is om echt kind te zijn en te leven zonder angst en in veiligheid, daar wil Lobbes.nl steun geven. Daarom hebben we drie bijzondere projecten uitgekozen om te ondersteunen. (Dit betekent dat we helaas verder geen andere aanvragen voor sponsoring in behandeling kunnen nemen.) Neem een kijkje op de websites van de Speelgoedbank Wageningen, Stichting Bachcha en Home of Change en zie waar je misschien zelf kunt helpen.

Speelgoedbank Wageningen

De Speelgoedbank in Wageningen heeft als doel het doorgeven van (tweedehands) speelgoed aan mensen die niet de financiële middelen hebben om speelgoed te kopen. Er zijn steeds meer mensen in Nederland die rond en zelfs onder de armoedegrens leven. Hierdoor is er in deze gezinnen vaak geen mogelijkheid om speelgoed te kopen, terwijl het zo belangrijk is dat kinderen kunnen spelen en gewoon kind kunnen zijn, zonder de "volwassen" zorgen. St. Speelgoedbank Wageningen zamelt bruikbaar speelgoed in om door te geven aan gezinnen die van weinig geld moeten rond komen. Zo wil de stichting kinderen die met hun ouders, opa en oma of verzorgers langskomen blij maken met het speelgoed.

Daarnaast probeert Speelgoedbank Wageningen ook nieuwe cadeautjes voor de feestdagen en verjaardagen in huis te hebben zodat de kinderen die rond de armoede grens leven dan ook een cadeautje krijgen. Juist omdat dit voor deze groep kinderen niet vanzelfsprekend is.

De 'klanten' van de speelgoedbank moeten in het bezit zijn van een Voedselbankpas of een verwijzing hebben van een doorverwijzer (zoals bijvoorbeeld de Thuiszorg of Vluchtelingenwerk). Ouders, verzorgers, opa en oma’s kunnen dan met de kinderen per kwartaal vier stuks speelgoed komen halen, waarbij de kinderen zelf het speelgoed uit mogen kiezen. Dit kan in één keer, maar mag ook verdeeld over meerdere dagen in dat kwartaal. In het kwartaal dat ze jarig zijn, mogen ze een vijfde stuk uitzoeken. Alleen voor de verjaardag en de feestdagen mogen ouders alleen komen, zodat de cadeaus een echte verrassing blijven. In 2013, 2014 en 2015 mochten alle kinderen die ingeschreven staan bij de Speelgoedbank uit de Lobbes Catalogus een cadeau uitzoeken voor het grote 5 decemberfeest.

Naast de kinderen in Wageningen kregen ook de kinderen in Amsterdam en Nieuwegein in 2015 een Sinterklaascadeau. De drie speelgoedbanken schonken op deze manier rond de 1000 kinderen een nieuw Sinterklaas cadeau.

Stichting Bachcha

Stichting Bachcha (uit te spreken als Badja wat in het Hindi "kind" betekend is een Nederlandse Stichting, ontstaan vanuit een compassie en bewogenheid voor kinderen zonder toekomst en werkt in India onder straatkinderen. Ze zijn ervan overtuigd dat elk kind een kans verdient. En daar willen ze vandaag aan bijdragen.

Kinderen op straat

Straatkinderen in India hebben geen hoop. Er zijn geen mensen die voor ze zorgen, geen huis, geen mogelijkheid voor onderwijs, geen eten, ...geen toekomst.

Alleen al in de stad Chennai in het zuiden van India leven ruim 10.000 straatkinderen. Zonder hulp kunnen zij alleen overleven door te bedelen, zich bij (criminele) bendes aan te sluiten of in de prostitutie te gaan werken. Dit kan worden voorkomen door goede opvang te bieden aan deze straatkinderen.

Stichting Bachcha wil hierin voorzien. Ze maakt gebruik van plaatselijke medewerkers die vrijwillig werken om de kinderen te helpen. Om de kinderen, onder andere door het bieden van een thuis en scholing, op een goede manier naar een plek in de maatschappij te begeleiden.

Onderdak

In november 2010 is er voor de kinderen een nieuw tehuis geopend in Chennai. De vorige plaatsen waar de straatkinderen werden opgevangen, waren steeds tijdelijk en moesten binnen het jaar weer worden verlaten. Dit nieuwe huis staat net buiten de stad, met gezonde lucht, veel groen en ruimte om te spelen en de scholen liggen in de buurt. Hier kunnen de kinderen zeker 10 jaar blijven. Tevens is het huis groot genoeg om nog meer kinderen op te kunnen nemen.

Naast het huis in Chennai wil Stichting Bachcha ook op andere plekken in India soortgelijke projecten op zetten om nog meer kinderen te kunnen helpen. In 2011 is een nieuw project gestart in Arimaripenta, waar een bestaand kindertehuis wordt ondersteund.
Elke euro die aan de stichting geschonken wordt, komt direct op de juiste plaats in India terecht.

Lobbes.nl deelt deze visie en wil daar graag aan bijdragen. Op dit moment betaalt lobbes.nl de huur van het tehuis in Chennai en wordt voor 40 kinderen in het tehuis in Arimaripenta het eten betaald. Zo komt onze steun direct op de goede plek terecht.

Nieuwsgierig naar meer over dit doel? Neem een kijkje op de website van Stichting Bachcha en zie waar je zelf misschien kunt helpen!

Home of Change

Wereldwijd raken jaarlijks zo'n 1,2 miljoen kinderen verstrikt in de wereld van mensenhandel. Het overgrote deel hiervan zijn meisjes die dag in dag seksueel worden uitgebuit.

Home of Change komt op voor vrouwen en kinderen die risico lopen om verhandeld te worden of gevangen zitten in het web van kinderhandel en moderne slavernij. Om de veiligheid en vrijheid van deze vrouwen en kinderen te waarborgen richt de organisatie zich nationaal en internationaal op:

  • bewustwording door middel van voorlichting, campagnes en acties
  • preventie ter voorkoming dat vrouwen en kinderen verhandeld worden of gedwongen worden tot prostitutie
  • Safe Homes, waar veiligheid, herstel en toekomstperspectief centraal staan
  • samenwerking met bestuurlijke en politieke leiders en maatschappelijke organisaties om mensenhandel en moderne slavernij te beëindigen.

Safe Homes

Safe Homes zijn opvanghuizen waar vrouwen en kinderen opgevangen worden. Hier staan veiligheid, herstel, onderwijs en toekomstperspectief centraal. In Safe Homes leren kinderen sociale, creatieve en technische vakken, waardoor ze worden voorbereid op een betere toekomst. Voor vrouwen wordt gestreefd naar scholing en werkgelegenheid met eerlijke lonen.

Home of Change steunt Doma Mera in Tajikistan, een Safe Home waar momenteel 12 meisjes en 6 kinderen worden opgevangen. Ook zijn ze bezig met de voorbereidingen om Betania op te zetten in de Dominicaanse Republiek.

Source Projects

Gezinnen die in armoede leven nemen vaak hun toevlucht tot prostitutie en het verkopen van zichzelf of hun kinderen. Ze geloven de leugens die hen voorgehouden worden over goede betaalde banen en raken daardoor vaak verstrikt in de wereld van mensenhandel. Hier wil Home of Change door middel van Source Projects verandering in brengen en daar willen wij bij helpen.

Home of Change zet Source Projects op in brongebieden van mensenhandel (Source betekent bron in het Engels). Vrouwen die werkzaam zijn binnen deze Source Projects kunnen een nieuw leven opbouwen en een bron van inspiratie zijn voor andere vrouwen in hun omgeving.

Lobbes

Lobbes is betrokken bij het opzetten van Source Projects. Ook ondersteunen wij Home of Change financieel en door middel van praktische ondersteuning bij campagnes.

Wil je meer weten over het werk van Home of Change of wil je betrokken raken bij het werk van deze dynamische organisatie? Kijk op www.homeofchange.nl, of neem contact op met info@homeofchange.nl.