Klachtenafhandeling

Procedure voor het melden van een klacht:

  1. Bel, mail of stuur een brief over uw klacht.
  2. Zodra wij de klacht binnen hebben krijgt u daarvan een bevestiging.
  3. Alle klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandeld. Hierbij wordt contact met u opgenomen om ervoor te zorgen dat het opgelost kan worden.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
    Een geschil kan door zowel u als ons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

Mocht de klacht onderling niet opgelost kunnen worden, dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling van de Stichting Webshop Keurmerk. Als uw klacht definitief niet door ons wordt opgelost, kunt u hiervoor het klachtenformulier op de webshop van Stichting Webshop Keurmerk invullen. (zie onze algemene voorwaarden)